Mutluluğu Sende Yaşa

Azospermi Nedir Nasıl Tedavi Edilir.

10

              Azospermi Nedir

Azospermi Nedir menide hiç sperme rastlanılmaması hastalığıdır.
Erkeklerin %10-15 inde görülmektedir ve erkek infertilitesinin kısırlık en ağır olan halidir.
Neticeleri sperm tahlilinde  spermiogramda belli olmaktadır.

Azospermi Nedir  Nasıl Tedavi Edilir.Çok az sayıda sperme rastlanılması ‘oligospermi’ olarak adlandırılır. 
Menide az miktarda sperme rastlanılması dahi ehemmiyetlidir.
Sebebi ise az sayıda da olsa spermleri mikroenjeksiyon yolu ile tüketimi sağlanmaktadır.
Bu sayede sperm elde etmeye çalışmaya gereksinim duyulmamaktadır.
Bu nedenle minimum iki meni örneğinden merkezkaç ardından çökeltinin mikroskobik araştırması yapılmadan azospermi tanısı konulamaz.
Genel erkek nüfusunun sadece % 2’sini etkiler, ama erkek kısırlığının % 10-20 ‘sini getirmektedir.

İki tür azospermi bulunmaktadır.

Tıkanıklığa bağlı olan Obstrüktif azoospermia ) ve tıkanıklığa bağlı olmayan Nono-bstrüktif azoospermia
Tıkanıklığa bağlı olanı, azospermik erkeklerin %40 oranında görülmektedir.
Sperm üretilmekte ama aut çıkamamaktadır.

Nedenleri şunlardır

Vazektomi – Spermin taşındığı vas deferens olarak bilinen kanalların bağlanmasıdır.
Doğuştan vas deferens yokluğu: Kimi erkeklerde doğuştan bu kanallar yoktur,böyle halde erkekten kalıtsal kimi testlerin de yapması lazım olur.
Enfeksiyonlar – Bilhassa seksüel geçişli kimi hastalıklar; klamidya, bel soğukluğu gibi, bu kanallarda tıkanmaya neden gerçekleşir.Tıkanıklığa bağlı olmayanı, azospermik erkeklerin %60 ında görülmektedir ve sperm imalat meselesi yaşanmaktadır.

 Nedenleri şunlardır

– Genetik bozukluklar,
– testislerin doğuştan yukarıda kanallarda kalması
– Testis torsiyonu
– Bazı enfeksiyonlar
– Radyasyon
– Toksik maddeler, madde bağımlılığı, alkol
– Kemoterapi ve radyoterapi
– Kromozom hastalıklar
– Azosperminin belli bir sendromu mevcut değildir.

Azospermi tanısı sebep konur

Azospermi tanısı konulması içersinde minimum iki meninin ayrı mikroskobik araştırması koşulu bulunmaktadır. Tanı eklenilen erkeklerin ayrıntılı bir öz geçmişi alınıp, fiziki olarak kontrol edilmesi gereklidir.
Yapılacak laboratuvar araştırmaları vasıtası ile buna kapı aralayan sebepler tespit edilebilir.
Bu araştırma yapılırken FSH ve testosteron hormon değerleri belirlenmelidir.
Ayrıca fiziki kontrol esnasında vas deferans ismindeki toplayıcı kanallar değerlendirilebilir.
Fizik muayenede değerlendirilmesi lüzumlenen bir başka neden da testislerin boyutudur.

Azospermi Rehabilitasyonu Sebep Olurmu

Azospermi de kalıcı bir rehabilitasyon yoktur.
Sadece sperm üretmek emelli cerrahi ameliyat gerçekleşir.
Bu sayede hamilelik sağlanmaktadır.
Tıkanıklığa bağlı ilerleyen azospermialarda iki formül kullanılmaktadır.
PESA Perkutan Epididimal Sperm Aspirasyonu Lokal anestezi ertesi ciltten iğne ile girerek epididimden sperm elde etme tekniğidir.
MESA  Mikro Epididimal Sperm Aspirasyonu Açık cerrahi yöntemle epididimin mikroskop
altında gözlenerek kanallardan sperm elde edilmesi yöntemidir.
Daha iyi nitelikte sperm elde etmeyi sağladığından bu formül kullanılmaktadır.

Azospermi MikroCerrahi

Tıkanıklığa bağlı gelişmeyen azoospermi alarda mikroskop ile birlikte TESE tekniği tüketilir.
Bu teknikte genel anesteziyle hastanın testisi tek bir kesik ile tamamiyle açılır, testis dokusu mikroskop ile 20 kat büyütülerek sperm üretimi olan bölgeler ölçülür ve o ortamlardan doku örnekleri içerler.
Sonra dikilerek operasyon bitirilir.
Bu formül biyopsi yöntemine göre henüz başarılıdır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.